DİZEL JENERATÖR

Yatırım maliyetlerinin önem kazandığı global ekonomide özellikle kısa süreli enerji ihtiyaçlarında jeneratör grubu için yatırım maliyeti önem kazanır.

Tüm sektörlerde olduğu gibi jeneratör sektöründe de kiralama; kira bedelinin tamamı aylık gider olarak gösterilebilmesi, amortisman hesabının yapılmaması ve jeneratör kiralama sözleşmesinin bilançonuzda borç olarak gözükmemesi gibi muhasebe avantajlarının yanı sıra; kullanıma bağlı olarak arızalanma ve tamirin 24 saati geçmesinin belirlendiği durumlarda yerine yeni bir jeneratör konularak elektrik kesintisi durumunda oluşacak maddi manevi kayıpların önüne geçilmesi açısından tercih edilir bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır.

TOP